Učitelské vzdělávací kurzy v zahraničí

ERASMUS+, KA101, mobility osob ve školním vzdělávání

Je nám potěšením všem oznámit, že Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky se v letošním roce opět zúčastnila výběrového řízení projektových žádostí v rámci programu ERASMUS+, KA101, mobility osob ve školním vzdělávání. Z celkem 284 podaných žádostí z celé republiky bylo schváleno pouze 122 a naše škola byla zařazena mezi úspěšné žadatele o grant.

Zahraniční stáže organizované v rámci evropského programu dříve známého jako Comenius se na naší škole již realizovaly dříve a nyní na ně opět úspěšně navazujeme v programu Erasmus+.

Díky tomuto projektu 2020-1-CZ01-KA101-077511 budou moci vyučující naší školy vycestovat do Finska, Chorvatska, Irska, na Island, do Itálie, na Maltu, do Řecka, Španělska, kde se zúčastní různě zaměřených metodických kurzů. Bude se jednat například o kurzy zaměřené na kreativní metody užívané ve výuce, využití ICT a metody CLIL při výuce, jazykový rozvoj v anglickém jazyce, apod. Pobyty v zahraničních zemích, reálné prostředí, odborně vedené strukturované kurzy, komunikace s ostatními účastníky z celé Evropy jsou ideální příležitostí, jak zvýšit profesionalitu našich učitelů a získat mezikulturní povědomí.

Očekáváme, že výsledky projektu budou mít obohacující vliv na samotné účastníky, jejich kolegy a žáky. Významným přínosem bude jejich větší motivace, spokojenost, prohloubení kvality vyučovacího procesu, příklad dobré praxe.

Mgr. Silvie Holá, koordinátorka projektu

25. 8. 2021

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv