Společenskovědní aktivity

I v oblasti společenských věd pořádá naše škola různé aktivity. V minulých letech se jednalo o setkání žáků se zástupci Univerzity obrany v Brně a Krajského vojenského velitelství nebo o zájezd do Památníku holokaustu v Osvětimi.

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv