Školní poradenské pracoviště

Schránka důvěry

Naše škola se zapojila do platformy Nenech to být (NNTB). NNTB slouží jako anonymní online schránka důvěry, a pomáhá tak žákům a jejich rodičům s řešením různých problémů a situací ve škole. Skrze NNTB můžete upozornit např. na šikanu mezi žáky, kyberšikanu, užívání návykových látek, sebepoškozování, domácí násilí apod.

Podněty nám můžete zasílat prostřednictvím tohoto formuláře.

 

Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně Mgr. Daniela Kozáková po celý školní rok spolupracuje a komunikuje s rodiči v rámci třídních a konzultačních schůzek a individuálních pohovorů. Spolupracuje s třídními učiteli i ostatními pedagogickými pracovníky při individuálním přístupu ke studentům problémovým, zdravotně nebo sociálně handicapovaným a v  neposlední řadě i nadaným.

Provádí individuální pohovory se  studenty i rodiči problémových a zdravotně postižených žáků. Na výchovné komise zve studenty a jejich rodiče k projednávání špatných studijních nebo kázeňských výsledků.

Spolupracuje s odborníky s pedagogicko psychologické poradny. Informace o závěrech těchto odborníků předává třídním učitelům a vyučujícím jazyků, protože převážná část vyšetření se  týká specifických vývojových poruch učení. Dohlíží nad zohledněním studentů s těmito specifickými vývojovými poruchami učení. Předává informace z oblasti výchovného poradenství všem pedagogickým pracovníkům.

Vede dokumentaci spojenou s profesní orientací a studenty 4. ročníků informuje o možnosti studia na vysokých školách a vyšších odborných školách. Vypracovává přehled zájmu studentů o  jednotlivé vysoké školy, na něž pak navazuje statistika uplatnění absolventů.

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče:

 • středa: 10.30 - 13.30
 • pátek: 9.00 - 12.00
 • mimo určený čas po ústní dohodě

Kabinet:

budova A 6. nadzemní podlaží číslo dveří 605

Telefon:

59 611 84 65-6 klapka 173

E-mail:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence Ing. Ivo Zapletal

 • připravuje Školní preventivní strategií na daný školní rok
 • podílí se na organizací adaptačních kurzů pro žáky 1. prvních ročníků
 • zaměřuje se na prevenci v oblasti závislostí, šikany, záškoláctví, kriminality apod.
 • shromažďuje aktuální informační materiály k problematice prevence
 • ve spolupráci s výchovným poradcem napomáhá k vytváření dobrých vztahů mezi žáky, učiteli a rodiči
 • navrhuje a zajišťuje besedy a aktivity školy
 • spolupracuje s okresním metodikem prevence při Pedagogicko psychologické poradně v Ostravě

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče:

 • po ústní dohodě

Kabinet:

budova B 6. nadzemní podlaží číslo dveří 611

Telefon:

59 611 84 65-6 klapka 126

E-mail:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Školní psycholog

Školní psycholog Mgr. Jan Schikora

 • poskytuje úvodní poradenskou konzultaci dítěti
 • poskytuje krizovou intervenci dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci
 • vytváří podmínky k maximálnímu využití potenciálu dítěte
 • provádí opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče:

 • pondělí: 7.00 - 13.00
 • po ústní dohodě

Kabinet:

budova A 4. nadzemní podlaží číslo dveří 410

E-mail:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv


Uložit
Nastavení cookies
Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Pokud zakážete použití cookies, naše webové stránky nemusí fungova správně.
Přijmout vše
Odmítnout
Více informací
Analytické
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout