Výsledky přijímacího řízení

Výsledková listina 1.kola přijímacího řízení pro šk. r. 2021/2022

Výsledkové listiny

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno dne 20.5 2021 v odpoledních hodinách. Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána zákonným zástupcům doporučeně do vlastních rukou. Další informace:

Pokud uchazeč byl neúspěšný a nebyl přijat ke studiu není vše ztraceno. Kontaktujte nás prosím a informujte se o možnosti odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí a o jeho možné šanci na úspěch.

Rozhodnutí o přijetí

Informace pro nepřijaté uchazeče

Formulář pro odvolání

Protokol o výsledku přijímacího řízení

ředitel školy

 

Historie výsledků přijímacího řízení

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv