Kritéria přijetí

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení a kritéria přijímacího řízení - změny

Ke dni 26. 3. 2021 byla provedena úprava.

Na základě opatření obecné povahy č. j. MSMT-43073/2020-3 (ve znění opatření obecné povahy č. j. MSMT-1452/2021-1 a dodatků č. j. MSMT-4337/2021-1 a č. j. MSMT-4337/2021-6) došlo ke změně termínů přijímacích zkoušek konaných formou jednotných zkoušek, které se skládají z písemného didaktického testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení a kritéria přijímacího řízení

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení včetně stanovených kritérií ve šk. r. 2020/2021 bude zveřejněno do 31. 1. 2021.

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv