Další informace pro maturanty

Dny otevřených dveří (nebo oken) na VŠB

Od 19. ledna 2021 na VŠB pro zájemce o studium připravili několik akcí, které jim umožní dozvědět se vše, co ke správné volbě vysoké školy potřebují.

19. ledna totiž začne online studijní veletrh Gaudeamus, na který bude až do března navazovat několik akcí, na nichž mohou studenti navštívit online přednášky a představení fakult v přímém přenosu.

Podrobný přehled a aktuální informace o akcích jsou uvedeny na webu www.vsb.cz/dod

Kromě toho je připraven aktualizovaný web studuj.vsb.cz, kde jsou z jednoho místa k dispozici informace o fakultách, studijních oborech, přijímacím řízení i další podrobnosti o studiu na univerzitě. Byly doplněny nové filtry pro výběr studijních programů a s každou z našich fakult se studenti mohou seznámit i ve videu. Některé fakulty si pro studenty připravily také virtuální prohlídky a online poradenství.

Informace pro maturanty

Časopis KamPoMaturitě (kampomaturite.cz) byl doplněn o nové informace a upraven také prezentace vysokých a vyšších odborných škol, aby odpovídaly aktuálnímu stavu.

Důležitá data jsou aktualizována v kalendáři akcí na VysokeSkoly.com

Informace o pomaturitním vzdělávání

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv