Školní informační centrum

Hlavním posláním Školního informačního centra (ŠIC) je poskytovat studentům, pedagogům a veřejnosti nejen veškeré dostupné informace, ale i obohacovat jejich vesměs technické myšlení o schopnost vnímat umění ve všech podobách. Uživatelé informačních služeb mají k dispozici na 10 000 knih, 62 titulů periodik. Periodika jsou až ve více exemplářích od každého čísla, takže se dostane téměř na všechny zájemce ihned. Knihovna je průběžně doplňována nákupem knih a periodik, jak z vlastních zdrojů, tak v hojné míře i zásluhou sponzorů.

Ve free time sálu je pro ně připraveno 18 počítačů napojených na Internet, které lze bezplatně využívat nejen k vyhledávání informací, ale tyto počítače jsou rovněž vybaveny sadou programů MS Office, vývojovými prostředími pro programování a výukovými programy z jazyka anglického. Pro potřeby kurzů a přednášek je tento sál vybaven lektorským programem Master Eye a dataprojektorem.

V učebně, která je součástí centra, se uskutečňují besedy a přednášky za využití notebooku s připojením na Internet, dataprojektoru a interaktivní tabule SmartBoard.

Pro návštěvníky jsou v Galerii Kratochvíle pravidelně pořádány vernisáže děl profesionálních i amatérských umělců.

ŠIC je pro studenty především oázou, kam se rádi uchylují ve chvílích volna, aby si odpočinuli při poslechu audiovizuální produkce z DVD, TV a rádia, četbou periodik a knih, „brouzdáním“ v celosvětové síti. Také se tu v útulném a klidném prostředí připravují na vyučování samostudiem, doučováním i debatami na pro ně zajímavá témata.

Poskytované služby

 • Výpůjční služby:
  • prezenční samoobslužné ve studovně,
  • absenční volným výběrem z přístupných fondů,
  • absenční zprostředkování výpůjčky platných českých (dříve československých) norem.
  • rezervování půjčených knih.
 • Meziknihovní služby:
  • meziknihovní výpůjční služby,
  • dodávky kopií dokumentů.
 • Informační služby:
  • poradenská služby (informace o fondech a využívání knihovny),
  • bibliograficko-informační služba (informace bibliografického a faktografického charakteru),
  • konzultační služba,
  • rešeršní služba (soupisy bibliografických, faktografických a dalších informací zpracované na základě písemného zadání).
 • Reprografické služby (kopírování)
 • Výstavy a vernisáže výtvarných děl v Galerii Kratochvíle.
 • Propagační služby:
  • novinková služba,
  • instruktáže o knihovně a jejím využívání pro registrované i potenciální uživatele,
  • informační letáky o knihovně a poskytovaných službách.

Provozní doba

Knihovna, studovna, čítárna:

Pondělí 09:30 - 13:00 13:30 - 16:30
Úterý 09:30 - 13:00 13:30 - 16:30
Středa 09:30 - 13:00 13:30 - 16:30
Čtvrtek 09:30 - 13:00 13:30 - 15:30
Pátek 09:30 - 13:00  

 

Freetime sál:

Pondělí 09:30 - 13:00 13:30 - 15:30
Úterý 09:30 - 13:00 13:30 - 15:30
Středa 09:30 - 13:00 13:30 - 15:30
Čtvrtek 09:30 - 13:00 13:30 - 15:30
Pátek 09:30 - 13:00  

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv


Uložit
Nastavení cookies
Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Pokud zakážete použití cookies, naše webové stránky nemusí fungova správně.
Přijmout vše
Odmítnout
Více informací
Analytické
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout