TPA - Inovační centrum pro transformaci vzdělávání

 

Logo EU
Logo MŽP
 

 

Operační program: Spravedlivá transformace

Název projektu: TPA - Inovační centrum pro transformaci vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.10.03.01/00/22_003/0000072

Termín realizace projektu: 09/2022 - 12/2027

Cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost absolventů na současném a budoucím trhu práce a podpořit jejich schopnost pružně reagovat na dynamicky se měnící vnější podmínky a potřeby zaměstnavatelů. Absolventi budou vstupovat na trh práce lépe vybaveni odbornými znalostmi a dovednostmi.

Jedná se o partnerský projekt. Nositelem a žadatelem o dotaci je Moravskoslezský kraj, který je garantem financování celého projektu, a to včetně aktivit zapojených partnerů. Obsahovou náplň zajištují partneři projektu, organizace, které jsou navázány na MSK. Informace o projektu na webu MSK.

Na Střední průmyslové škole elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, bude vybudováno Collaborative learning space (CLS) a školní firma. CLS je netradiční otevřené výukové prostředí, které žákům umožní potřebný prostor pro rozvoj (včetně zavádění EduBoxů do výuky). Na podporu podnikavosti bude na škole vybudována reálná firma zaměřená na vývoj softwaru a reklamní činnost, která žákům zprostředkuje ve školním prostředí všechny oblasti podnikání (služby, marketing, účetnictví, atp.).

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv


Uložit
Nastavení cookies
Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Pokud zakážete použití cookies, naše webové stránky nemusí fungova správně.
Přijmout vše
Odmítnout
Více informací
Analytické
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout