Organizace školního roku

Organizace školního roku 2021/2022

Důležité informace k organizaci školního roku v souvislosti s epidemií Covid-19

Zahájení období školního vyučování šk.r. 2021/2022

1. 9. 2021 v 8.10 hod. (středa)

Adaptační kurzy pro žáky 1. ročníku

6. - 7. 9. 2021 (pondělí - úterý) - I1A

7. - 8. 9. 2021 (úterý - středa) - I1B

8. - 9. 9. 2021 (středa - čtvrtek) - I1C

9. - 10. 9. 2021 (čtvrtek - pátek) - E1A

13. - 14. 9. 2021 (pondělí - úterý) - E1B

Maturitní zkoušky – podzimní období

písemné zkoušky (SPŠei není spádovou školou) - společná část

1. 9. 2021 (středa) - matematika - DT

2. 9. 2021 (čtvrtek) - český jazyk a literatura -  DT

ústní zkoušky (profilová část) - 13. 9. 2021 (pondělí)

Státní svátek - Den české státnosti

28. 9. 2021 (úterý)

Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu

28. 10. 2021 (čtvrtek)

Podzimní prázdniny

27. 10. a 29. 10. 2021 (středa a pátek)

Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii

17. 11. 2021 (středa)

Den otevřených dveří

10. 11. 2021 (středa) 15.00 - 18.00 h

8. 12. 2021 (středa) 15.00 - 18.00 h

Vánoční svátky

24. 12. - 26. 12. 2021 (pátek - neděle)

Vánoční prázdniny

23. 12. - 31. 12. 2021 (čtvrtek - pátek)

Nový rok

1. 1. 2022 (sobota)

Dny otevřených dveří

12. 1. 2022 (středa) 15.00 – 18.00 h

15. 1. 2022 (sobota) 09.00 – 12.00 h

Ukončení 1. pololetí

Uzávěrka klasifikace a absence: 21. 1. 2022 (pátek)

Pedagogická rada: 26. 1. 2022 (středa)

Datum ukončení 1. pol. (vysvědčení): 31. 1. 2022 (pondělí)

Pololetní prázdniny

4. 2. 2022 (pátek)

Jarní prázdniny na Ostravsku

28. 2. - 4. 3. 2022 (pondělí - pátek)

Lyžařský výcvikový kurz

I. turnus - 3. ročník (nabídka náhradou za loňský školní rok): 6. 3. - 11. 3. 2022 (Jeseníky - Kazmarka, Karlov)

II. turnus - 2. ročník: 14. 3. - 18. 3. 2022 (Beskydy - Vzdělávací a sportovní centrum Bílá)

Velikonoční prázdniny

14. 4. 2022 (čtvrtek)

Velikonoční svátek - Velký pátek

15. 4. 2022 (pátek)

Velikonoční pondělí

18. 4. 2022 (pondělí)

Přijímací řízení

1. řádný termín: 12. 4. 2022 (úterý)

2. řádný termín: 13. 4. 2022 (středa)

náhradní termíny: 10. 5. a 11. 5. 2022 (úterý a středa)

Ukončení 2. pololetí 4. ročníku

Uzávěrka klasifikace a absence: 25. 4. 2022 (pondělí)

"Poslední zvonění" + studijní volno: 26. 4. 2022 (úterý)

Pedagogická rada: 27. 4. 2022 (středa)

Studijní volno: 28. 4. 2022 (čtvrtek)

Datum ukončení 2. pol. (vysvědčení): 29. 4. 2022 (pátek)

Maturitní zkoušky - jarní období

Podání přihlášek žáky řediteli školy

do 1. 12. 2021 (středa)

Zkoušky společné části

od 2. 5. 2022 (pondělí) – didaktické testy

Písemné práce profilové části

v týdnu od 4. 4. 2022 (pondělí) - CJL a ANJ - časový rozvrh upřesní ředitel školy nejpozději 2 měsíce před zahájením zkoušek

Praktické zkoušky na technologických zařízeních - přihlášení žáci ze zaměření Aplikace počítačů (E4A) a Síťové technologie (I4A)

v týdnu od 11. 4. 2022 (pondělí), případně již od 8. 4. 2022 (pátek)

Ústní zkoušky společné a profilové části MZ

v období od 16. 5. do 27. 5. 2022 (pondělí - pátek, 2 týdny)

Schůzka s neúspěšnými maturanty

15. 6. 2022 (středa)

Státní svátek - Svátek práce

1. 5. 2022 (neděle)

Státní svátek - Den vítězství

8. 5. 2022 (neděle)

Souvislá praxe

1. ročník - projektové dny, 2. a 3. ročník praxe ve firmách - 16. 5. - 27. 5. 2022 (pondělí - pátek, 2 týdny)

Opravné a dodatné zkoušky za 2. pololetí - 4. ročník

6. 6. a 7. 6. 2022 (pondělí a úterý)

Kontaktní schůzky s rodiči žáků přijatých do 1. ročníku

9. 6. 2022 (čtvrtek)

Sportovně turistický kurz pro 3. ročník

20. 6. - 24. 6. 2022 (pondělí - pátek)

Ukončení 2. pololetí 1. - 3. ročníku

Uzávěrka klasifikace a absence 1. a 2. ročník: 23. 6. 2022 (čtvrtek)

Uzávěrka klasifikace a absence 3. ročník: 17. 6. 2022 (pátek)

Pedagogická rada: 24. 6. 2022 (pátek)

Plánované exkurze/aktivity: 27. 6. - 29. 6. 2022 (pondělí - středa)

Datum ukončení 2. pol. (vysvědčení): 30. 6. 2022 (čtvrtek)

Hlavní prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2022

Nástup do školy ve školním roce 2022/2023

pro žáky - 1. 9. 2022 (čtvrtek)

pro vyučující - 25. 8. 2022 (čtvrtek)

Opravné a dodatné zkoušky za 2. pololetí - 1. - 3. ročník

26. 8. a 29. 8. 2022 (pátek a pondělí)

 

Termíny třídních schůzek a pohovorů s rodiči

15. 9. 2021 (středa) 17.00 - 18.30 h - třídní schůzky - 1. ročník prezenčně v kmenových učebnách, 2. - 4. ročník online

3. 11. 2021 (středa) 17.00 - 18.30 h - třídní schůzky

5. 1. 2022 (středa) 16.00 - 17.30 h - pohovory s rodiči

6. 4. 2022 (středa) 17.00 - 18.30 h - třídní schůzky

11. 5. 2022 (středa) 16.00 - 17.30 h - pohovory s rodiči

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv