Učebna pro výuku Průmysl 4.0

Učebna robotiky

V září 2018 škola zahájila provoz v učebně robotiky vybudované z prostředků IROP a Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Výuka pro průmysl 4.0“; č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005378.

Naše učebna je vybavena šesti kolaborativními roboty, kteří nám umožňují řešit různé technické úlohy z praxe tak, aby vzdělání v oborech elektrotechnika a informatika vhodně zapadalo do konceptů budované informační společnosti.

Robotická pracoviště, a již dříve pořízené mechatronické prostředky, tak vytváří systém vhodných technických podmínek, pro výchovu nadstandardně kvalifikovaných absolventů školy.

Součásti řešení projektu „Výuka pro průmysl 4.0“ byly i stavební úpravy související s bezbariérovým přístupem k učebně a vybudování bezbariérového WC v blízkosti učebny.

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv


Uložit
Nastavení cookies
Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Pokud zakážete použití cookies, naše webové stránky nemusí fungova správně.
Přijmout vše
Odmítnout
Více informací
Analytické
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout