Podání přihlášky

Přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení je nutné doručit (osobně na sekretariát/podatelnu nebo poštou) do 1. března 2023.

Pro 1. kolo lze podat 2 přihlášky (na 2 školy nebo 2 obory na 1 škole). Pokud uchazeč podává 2 přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů v jedné škole, uvede na prvním místě školu a název jednoho oboru a na druhém místě tutéž školu a druhý obor (i v případě, že se uchazeč hlásí jen na jednu školu a 2 obory, musí podat dvě přihlášky). Pořadí škol (oborů) musí být na obou přihláškách stejné. Přihlášku lze vyplnit a okopírovat, obě vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce nezletilého uchazeče stvrdí podpisem a základní škola (víceleté gymnázium) potvrdí výpis klasifikace. Pořadí škol uvedených na přihlášce určuje, ve kterém termínu bude uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku (do oborů vzdělání s maturitní zkouškou). Termíny zkoušek se nevyplňují, jsou pevně stanoveny: škola (obor) na 1. místě – 13 4. 2023, na 2. místě – 14. 4. 2023. Školní přijímací zkouška se ve zdejší škole nekoná. Požadované součásti přihlášky ke vzdělávání ve zdejší škole:

  • klasifikace za poslední 3 klasifikační období (budou upřesněna), ve kterých uchazeč plní/splnil povinnou školní docházku, uvedená a ověřená školou na přihlášce
    (v případě, že klasifikace není uvedena a ověřena školou na přihlášce, je nutné k přihlášce přiložit ověřené kopie vysvědčení z posledních 2 nebo 3 ročníků (bude upřesněno), ve kterých uchazeč plní/splnil povinnou školní docházku)
  • potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (pouze při přihlášení na obor 28-41-6/01 Elektrotechnika)
    na přihlášce v kolonce pro to určené – Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, případně na samostatném tiskopise Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (dle vyhl. MZ č. 98/2012 Sb. a vyhl. MZ č. 79/2013 Sb.) – někteří lékaři potvrzují způsobilost pouze na tento formulář
    předvyplněný formulář pro obory ve zdejší škole včetně Kategorizace (Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti ke vzdělávání) lze stáhnout na webu školy - Uchazečům o studium - Zdravotní způsobilost
  • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.

Formulář přihlášky obdrží žáci na svých ZŠ, případně bude možnost si jej stáhnout (k elektronickému vyplnění a oboustrannému vytištění) zde:

 

Formuláře jsou k dispozici i na ředitelství školy (sekretariát).

Návod pro vyplnění přihlášky na SŠ (Cermat) 

Úřední doba na ředitelsví školy (sekretariát, podatelna)

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.00
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.00
7.00–14.00

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv


Uložit
Nastavení cookies
Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Pokud zakážete použití cookies, naše webové stránky nemusí fungova správně.
Přijmout vše
Odmítnout
Více informací
Analytické
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout