Podání přihlášky

Přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení je nutné doručit do 20. února 2024.

Pro 1. kolo přijímacího řízení lze podat nejvýše 3 přihlášky do oborů středního vzdělání bez talentové zkoušky a 2 přihlášky do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou. Součástí přihlášky jsou dále doklady prokazující splnění kritérií přijímacího řízení vyhlášených ředitelem školy. Uchazeč, který podává přihlášku do více oborů středního vzdělání, uvede na všech přihláškách obory středního vzdělání v tomtéž pořadí. Uvedené pořadí je závazné a uchazeč nemůže po odevzdání přihlášek pořadí měnit

Přihlášku lze podat prostřednictvím digitálního přihlašovacího systému DIPSY, v podobě výpisu získaného z informačního systému nebo na tiskopisu

Podrobné informace ke způsobu podávání přihlášky včetně přístupu do digitálního přihlašovacího systému DIPSY (zpřístupnění systému od 1. 2. 2024) najdou uchazeči a jejich rodiče na informačním webu https://www.prihlaskynastredni.cz .

Požadované součásti (přílohy) přihlášky ke vzdělávání ve zdejší škole

  • Hodnocení na vysvědčení z předchozích vzdělávání na předepsaném formuláři za poslední 3 klasifikační období, ve kterých uchazeč plní/splnil povinnou školní docházku, případně na formulářích vysvědčení;
  • Posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání - pouze při přihlášení na obor 26-41-6/01 Elektrotechnika;
  • Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.

Další případné přílohy přihlášky ke vzdělávání

  • Žádost o prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce pro uchazeče s dočasnou ochranou na základě Opatření obecné povahy č. j. MSMT-26560/2023-1 ze dne 31. 10. 2023 a doklad o splnění  podmínek pro prominutí;
  • Žádost o prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury pro uchazeče, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky (dle § 20 odst. 4 školského zákona) a doklad o splnění podmínek pro prominutí.

Formuláře přihlášky a požadovaných příloh ke stažení

 

Formuláře jsou k dispozici i na ředitelství školy (sekretariát). 

 

Úřední doba na ředitelství školy (sekretariát, podatelna)

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.00
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.00
7.00–14.00

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv


Uložit
Nastavení cookies
Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Pokud zakážete použití cookies, naše webové stránky nemusí fungova správně.
Přijmout vše
Odmítnout
Více informací
Analytické
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout