Proč studovat u nás

Pro studium na naší škole existuje několik dobrých důvodů.

Studium na prestižní adrese

Naše škola má dlouhodobě dobré jméno a skvělou pověst.

Uplatnění absolentů

Většina našich absolventů pokračuje ve studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole. V loňském roce to bylo více než 80 % z nich. Nejvíce z nich pokračuje ve studiu na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava.

Vybavení učeben

Naše odborné učebny a laboratoře mají moderní vybavení. Máme nové odborné učebny pro výuku elektrotechniky (Schrack a ČEPS). Na počítačových učebnách nemáme žádné staré stroje, ale vybavení postupně obnovujeme, protože výpočetní technika jde velmi rychle kupředu.

Zábava

Ke studiu patří také zábava. U nás najdeš i spoustu věcí na zpestření studia - lyžařské kurzy, turistické kurzy a adaptační kurzy. Kromě toho máš možnost se zúčastnit i akcí, které rozšíří tvé odborné znalosti - exkurze, stáže, přednášky nebo besedy.

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv