ERASMUS+, KA102, mobilita osob ve školním vzdělávání a přípravě

Je nám potěšením všem oznámit, že Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky se v letošním roce opět zúčastnila výběrového řízení projektových žádostí v rámci programu ERASMUS+, KA102, mobilita osob ve školním vzdělávání a přípravě. Z celkem 320 podaných žádostí z celé republiky bylo schváleno pouze 144 a naše škola byla zařazena mezi úspěšné žadatele o grant.

Zahraniční stáže organizované v rámci evropského programu dříve známého jako Leonardo da Vinci se na naší škole již realizovaly dříve a nyní na ně opět úspěšně navazujeme v programu Erasmus+.

ERASMUS+, KA101, mobility osob ve školním vzdělávání

Je nám potěšením všem oznámit, že Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky se v letošním roce opět zúčastnila výběrového řízení projektových žádostí v rámci programu ERASMUS+, KA101, mobility osob ve školním vzdělávání. Z celkem 284 podaných žádostí z celé republiky bylo schváleno pouze 122 a naše škola byla zařazena mezi úspěšné žadatele o grant.

Zahraniční stáže organizované v rámci evropského programu dříve známého jako Comenius se na naší škole již realizovaly dříve a nyní na ně opět úspěšně navazujeme v programu Erasmus+.

ERASMUS+, KA101, mobility osob ve školním vzdělávání - stínování/job-shadowing

Je nám potěšením všem oznámit, že Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky se v letošním roce opět zúčastnila výběrového řízení projektových žádostí v rámci programu ERASMUS+, KA101, mobility osob ve školním vzdělávání - stínování/job-shadowing. Naše škola byla zařazena mezi úspěšné žadatele o grant.

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv