Přípravné kurzy 2022

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám 2022

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky Ostrava nabízí přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám.

Vzhledem k tomu, že součástí přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou pro školní rok 2022/23 budou opět povinné jednotné přijímací zkoušky, pořádáme pro žáky devátých tříd základních škol přípravné kurzy z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Přijímací zkouška do 1. ročníku SŠ je pro většinu uchazečů jejich první velkou zkouškou. Z těchto důvodů jsou osnovy našich kurzů připraveny tak, aby si jejich absolventi své vědomosti v uvedených předmětech doplnili, systematizovali  
a intenzivně procvičili. Důraz je kladen také na získání potřebných dovedností žáků při řešení úloh zadávaných formou testů - zde bývá častá příčina neúspěchů.

Přípravné kurzy budou probíhat v období od února do dubna 2022 po dobu 8 týdnů, vždy 1x týdně 2 vyučovací hodiny (jeden kurz v úterý, druhý kurz ve čtvrtek). Poslední lekce budou uskutečněny týden před příjímacími zkouškami.

Kurzy budou probíhat online formou prostřednictvím Google Meet.

Výuka je vedena zkušenými středoškolskými pedagogy s odpovídající praxí.

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv