Přípravné kurzy

Postup přihlášení k učebnám a schůzkám v přípravných kurzech

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám 2021

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky Ostrava bude i ve šk. r. 2020/21 pořádat pro žáky devátých tříd ZŠ přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám z českého jazyka a literatury a z matematiky. Přijímací zkouška do 1. ročníku SŠ je pro většinu uchazečů jejich první velkou zkouškou. Z těchto důvodů jsou osnovy našich kurzů připraveny tak, aby si jejich absolventi své vědomosti v uvedených předmětech doplnili, systematizovali a intenzivně procvičili. Důraz je kladen také na získání potřebných dovedností žáků při řešení úloh zadávaných formou testů - zde bývá častá příčina neúspěchů.

Přípravné kurzy budou probíhat po dobu 8 týdnů (únor - duben), vždy 1x týdně 2 vyučovací hodiny (jeden kurz v úterý, druhý kurz ve čtvrtek)

Výuka je vedena zkušenými středoškolskými pedagogy s odpovídající praxí.

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv