Učebnice a učební materiály

Seznam učebnic a pomůcek pro školní rok 2021/2022

Burza učebnic proběhne ve středu 1. 9. 2021 od 10.00 (místo bude žákům oznámeno třídním učitelem v rámci zahajovací třídnické hodiny).

Seznam učebnic je schválen ředitelem školy v souladu s ustanovením §27 odst. 2 zákona 561/2004 v platném znění pro obory vzdělávání.

Studijní materiály

Matematika

Matematika - sbírka

 

Fyzika

Fyzika - sbírka 

Anglický jazyk

Přehled anglické gramatiky

 

Počítačová podpora projektování, Základy projektování a CAD systémy

Upozorňujeme, že učitelé a studenti mohou pro svou individuální přípravu získat ZDARMA software společnosti Autodesk na portálu http://students.autodesk.com. K dispozici jsou k uvedeným produktům kurikula.

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv