Naši studenti 2. a 3. ročníku se každoročně účastní odborných praxí ve firmách nebo na vysokých školách. Naším dlouhodobým partnerem je Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. V přiloženém videu naleznete krátkou reportáž z praxe 4 našich studentů na Katedře kybernetiky a biomedicínského inženýrství.

https://www.youtube.com/watch?v=1cznss6DZy0

 

Jaderná maturita je stáž pořádaná skupinou ČEZ v JE Temelín. I naše škola tam měla své čtyři zástupce z řad žáků 3. ročníku oboru Elektrotechnika – elektroenergetika. Stáž proběhla v termínu 11. - 13. 5. 2022 a byly to tři dny naplněné odbornými přednáškami, prohlídkou samotné elektrárny, 3D projekcí a nakonec završeny testem, tedy pomyslnou maturitou.

Ve dnech 14. a 15. 10. 2021 proběhlo za účasti dvou učitelů naší školy 42. setkání členů Klubu Svět energie. Tentokrát členové Klubu navštívili oblast Jižních Čech – Jadernou elektrárnu Temelín, vodní elektrárnu Hněvkovice a rozvodnu Kočín.

Ve dnech 29.9. až 1.10. se nás 5 vybraných žáků 3. ročníku ze třídy E3B účastnilo stáže s názvem Distribuční maturita, kterou pořádala společnost ČEZ Distribuce. Sešlo se cca 30 žáků středních škol z celé Moravy a části Čech.

Marlenka 2020
V úterý 18. 2. 2020 vyrazili žáci E3B na cesty ...
Jejich první zastávka byla v automobilce Hyundai v Nošovicích. Shlédli film o výrobě aut, poté projeli vláčkem prohlídkovou trasu, nakoukli do lisovny, svařovny, na finální montáž a převodovkárnu. Druhá zastávka byla ve výrobně medových dortů „Marlence“. Během prohlídky byli seznámení s historií a vývojem společnosti a ochutnali široké spektrum výrobků.
Žáci mohli porovnat různé typy robotů a automatů ve dvou rozdílných provozech.

Exkurze Hyundai
Dne 4. 2. 2020 se třída E3A zúčastnila exkurze do firem Hyundai a Marlenka.
 
Na začátku exkurze třída v informačním centru firmy Hyundai zhlédla film o firmě zaměřený především na představení současnosti a vizí do budoucna.
 
Následně proběhla poutavá exkurze ve výrobních halách firmy. Studenti ocenili nejen projížďku el. vláčkem ve výrobních prostorách, ale i možnost zodpovězení následných dotazů.
 
Druhou části exkurze byla prohlídka firmy Marlenka. Právě porovnání výroby aut a cukrářského provozu studenty zaujalo. Sladkou tečkou exkurze byla ochutnávka produktů firmy.
 
Ing. Krusberská
 
JE Dukovany a PVE Dalešice
23. 1. 2020 žáci tříd E3A, E3B, zaměření Elektroenergetika, absolvovali exkurzi v JE Dukovany a PVE Dalešice.
 
Exkurze započala v informačním centru JE Dukovany předáním základních organizačních pokynů a promítnutím krátkého instruktážního filmu o JE Dukovany popisujícím její základní funkci a vysvětlující jadernou reakci probíhající v aktivní zóně jaderného reaktoru a funkci jednotlivých součástí reaktoru a následně celého primárního, sekundárního i terciárního okruhu JE.
Exkurze VŠB
Dne 23. 1. 2020 zavítali již tradičně naši žáci 4. ročníků na VŠB FEI, Katedru telekomunikační techniky.
 
Po úvodním slově došlo na představení možnosti studia na této katedře. V krátkosti se žáci dověděli něco o optice, optických vláknech a kyberprostoru. Poté se žáci rozdělili do skupin a postupně absolvovali exkurzi a praktické ukázky v odborných laboratořích.
 
Ing. Pavlová

Naši žáci se pravidelně zúčastňují zajímavých akcí, a to jak exkurzí, tak stáží nebo odborné výuky.

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv


Uložit
Nastavení cookies
Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Pokud zakážete použití cookies, naše webové stránky nemusí fungova správně.
Přijmout vše
Odmítnout
Více informací
Analytické
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout