Ve středu 18. 1. 2023 přivítali zájemce naší školy o vývoj her v pražském studiu. Exkurze se zúčastnilo 28 studentů 1. a 2. ročníků.

Studenti nahlédli na pracoviště studia Keen Software House zaměřeného na vývoj her a na pracoviště sesterské společnosti GoodAI zabývající se umělou inteligencí a sídlící v prostorách téže budovy. Následovala debata s účastníky exkurze a  zodpovězení jejich dotazů, byla nabídnuta také možnost poskytnutí zpětné vazby ke studentským projektům, věnují-li se sami vývoji her. Studenti se dozvěděli, na co se zaměřovat, jestliže toto je cíl jejich kariéry a vysněná práce.

Po hlavním programu jsme si také prohlédli nejvýznamnější památky Prahy - mater urbium - neboli matky měst: Pražský hrad, Karlův most, Staroměstský orloj a další.

Mgr. Lenka Drahošová, Mgr. Ondřej Mazurek

Online debata s Jakubem Holíkem - Warhorse Studios

Debaty se pod vedením vyučujícího Mgr. Mazurka zúčastnilo celkem 19 žáků naší školy z 1. a 2. ročníku.

Zahájení akce: 16. ledna 2023, 15.00

Konec akce: 16. ledna 2023, 16.50

Místo konání: učebna C106

Po stručném představení pana Holíka a náplně jeho práce v herním studiu následovala debata, v rámci níž mohli studenti pokládat své dotazy. S využitím dvojice ručních mikrofonů (vždy měl jeden student, který kladl dotaz, druhý směřoval k dalšímu účastníkovi) studenti pokládali své dotazy zaměřené zejména na projekty, kterých se pan Holík účastnil, organizaci týmové práce při vývoji her, využívané technologie při vývoji her, náročnost vývoje vybraných modelů, spolupráci mezi herními studii v České republice nebo osobní zkušenosti pana Holíka a jeho volnočasové aktivity. Několik dotazů se věnovalo také tomu, jak náročné je získat stáž v herním studiu, jakými dovednostmi by měl disponovat ideální uchazeč a jakým směrem se při dalším studiu vydat.

Do debaty se postupně zapojilo (a svůj dotaz položilo) 15 z 19 přítomných studentů a studentek, přičemž celkový počet položených otázek se blížil číslu 40. V závěru akce byla přislíbena možnost dalšího setkání.

 

Mgr. Ondřej Mazurek

Naši studenti 2. a 3. ročníku se každoročně účastní odborných praxí ve firmách nebo na vysokých školách. Naším dlouhodobým partnerem je Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. V přiloženém videu naleznete krátkou reportáž z praxe 4 našich studentů na Katedře kybernetiky a biomedicínského inženýrství.

https://www.youtube.com/watch?v=1cznss6DZy0

 

Jaderná maturita je stáž pořádaná skupinou ČEZ v JE Temelín. I naše škola tam měla své čtyři zástupce z řad žáků 3. ročníku oboru Elektrotechnika – elektroenergetika. Stáž proběhla v termínu 11. - 13. 5. 2022 a byly to tři dny naplněné odbornými přednáškami, prohlídkou samotné elektrárny, 3D projekcí a nakonec završeny testem, tedy pomyslnou maturitou.

Ve dnech 14. a 15. 10. 2021 proběhlo za účasti dvou učitelů naší školy 42. setkání členů Klubu Svět energie. Tentokrát členové Klubu navštívili oblast Jižních Čech – Jadernou elektrárnu Temelín, vodní elektrárnu Hněvkovice a rozvodnu Kočín.

Ve dnech 29.9. až 1.10. se nás 5 vybraných žáků 3. ročníku ze třídy E3B účastnilo stáže s názvem Distribuční maturita, kterou pořádala společnost ČEZ Distribuce. Sešlo se cca 30 žáků středních škol z celé Moravy a části Čech.

Marlenka 2020
V úterý 18. 2. 2020 vyrazili žáci E3B na cesty ...
Jejich první zastávka byla v automobilce Hyundai v Nošovicích. Shlédli film o výrobě aut, poté projeli vláčkem prohlídkovou trasu, nakoukli do lisovny, svařovny, na finální montáž a převodovkárnu. Druhá zastávka byla ve výrobně medových dortů „Marlence“. Během prohlídky byli seznámení s historií a vývojem společnosti a ochutnali široké spektrum výrobků.
Žáci mohli porovnat různé typy robotů a automatů ve dvou rozdílných provozech.

Exkurze Hyundai
Dne 4. 2. 2020 se třída E3A zúčastnila exkurze do firem Hyundai a Marlenka.
 
Na začátku exkurze třída v informačním centru firmy Hyundai zhlédla film o firmě zaměřený především na představení současnosti a vizí do budoucna.
 
Následně proběhla poutavá exkurze ve výrobních halách firmy. Studenti ocenili nejen projížďku el. vláčkem ve výrobních prostorách, ale i možnost zodpovězení následných dotazů.
 
Druhou části exkurze byla prohlídka firmy Marlenka. Právě porovnání výroby aut a cukrářského provozu studenty zaujalo. Sladkou tečkou exkurze byla ochutnávka produktů firmy.
 
Ing. Krusberská
 
JE Dukovany a PVE Dalešice
23. 1. 2020 žáci tříd E3A, E3B, zaměření Elektroenergetika, absolvovali exkurzi v JE Dukovany a PVE Dalešice.
 
Exkurze započala v informačním centru JE Dukovany předáním základních organizačních pokynů a promítnutím krátkého instruktážního filmu o JE Dukovany popisujícím její základní funkci a vysvětlující jadernou reakci probíhající v aktivní zóně jaderného reaktoru a funkci jednotlivých součástí reaktoru a následně celého primárního, sekundárního i terciárního okruhu JE.
Exkurze VŠB
Dne 23. 1. 2020 zavítali již tradičně naši žáci 4. ročníků na VŠB FEI, Katedru telekomunikační techniky.
 
Po úvodním slově došlo na představení možnosti studia na této katedře. V krátkosti se žáci dověděli něco o optice, optických vláknech a kyberprostoru. Poté se žáci rozdělili do skupin a postupně absolvovali exkurzi a praktické ukázky v odborných laboratořích.
 
Ing. Pavlová

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv


Uložit
Nastavení cookies
Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Pokud zakážete použití cookies, naše webové stránky nemusí fungova správně.
Přijmout vše
Odmítnout
Více informací
Analytické
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout