Ve dnech 14. a 15. 10. 2021 proběhlo za účasti dvou učitelů naší školy 42. setkání členů Klubu Svět energie. Tentokrát členové Klubu navštívili oblast Jižních Čech – Jadernou elektrárnu Temelín, vodní elektrárnu Hněvkovice a rozvodnu Kočín.

Ve dnech 29.9. až 1.10. se nás 5 vybraných žáků 3. ročníku ze třídy E3B účastnilo stáže s názvem Distribuční maturita, kterou pořádala společnost ČEZ Distribuce. Sešlo se cca 30 žáků středních škol z celé Moravy a části Čech.

Marlenka 2020
V úterý 18. 2. 2020 vyrazili žáci E3B na cesty ...
Jejich první zastávka byla v automobilce Hyundai v Nošovicích. Shlédli film o výrobě aut, poté projeli vláčkem prohlídkovou trasu, nakoukli do lisovny, svařovny, na finální montáž a převodovkárnu. Druhá zastávka byla ve výrobně medových dortů „Marlence“. Během prohlídky byli seznámení s historií a vývojem společnosti a ochutnali široké spektrum výrobků.
Žáci mohli porovnat různé typy robotů a automatů ve dvou rozdílných provozech.

Exkurze Hyundai
Dne 4. 2. 2020 se třída E3A zúčastnila exkurze do firem Hyundai a Marlenka.
 
Na začátku exkurze třída v informačním centru firmy Hyundai zhlédla film o firmě zaměřený především na představení současnosti a vizí do budoucna.
 
Následně proběhla poutavá exkurze ve výrobních halách firmy. Studenti ocenili nejen projížďku el. vláčkem ve výrobních prostorách, ale i možnost zodpovězení následných dotazů.
 
Druhou části exkurze byla prohlídka firmy Marlenka. Právě porovnání výroby aut a cukrářského provozu studenty zaujalo. Sladkou tečkou exkurze byla ochutnávka produktů firmy.
 
Ing. Krusberská
 
JE Dukovany a PVE Dalešice
23. 1. 2020 žáci tříd E3A, E3B, zaměření Elektroenergetika, absolvovali exkurzi v JE Dukovany a PVE Dalešice.
 
Exkurze započala v informačním centru JE Dukovany předáním základních organizačních pokynů a promítnutím krátkého instruktážního filmu o JE Dukovany popisujícím její základní funkci a vysvětlující jadernou reakci probíhající v aktivní zóně jaderného reaktoru a funkci jednotlivých součástí reaktoru a následně celého primárního, sekundárního i terciárního okruhu JE.

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv