V úterý 16. 1. 2024 jsme se v ranních hodinách vydali na exkurzi do Osvětimi (Auschwitz a Birkenau).

Město Osvětim je smutně známé díky nacistickému koncentračnímu táboru Osvětim (neboli německy Auschwitz) z 2. světové války.

Koncentrační tábor Osvětim byl založen v bývalých kasárnách polské armády v Osvětimi a byl postaven za účelem tzv. „konečného řešení židovské otázky“. Vznikl zde největší vyhlazovací tábor během 2. světové války. Celkem 56 přihlášených studentů z 2. ročníků si tak mohlo na vlastní oči prohlédnout toto místo a nechat na sebe zapůsobit jeho genius loci v tom nejsilnějším a nejsyrovějším možném významu. Díky skvělé organizaci exkurze, kterou pro nás zajistila vedoucí předmětové komise společenských věd, Mgr. Helena Gibalová, jsme si odvezli velmi hluboký zážitek, který v nás ještě dlouhou dobu bude rezonovat.

Ve dnech 24. a 25. 10. 2023 navštívila třída I4B hlavní město Prahu se svým třídním učitelem Mgr. Antonínem Kačerovským a učitelkou českého jazyka Mgr. Lenkou Drahošovou. Praha v podzimních barvách poskytla nádhernou podívanou, vyvolala spoustu působivých dojmů, nabídla historické a umělecké památky, včetně pestrých vitráží gotické katedrály, i zajímavosti z oblasti technologie či průmyslu.

Dne 4. 6. 2023 jsme se vydali s Honzou do Třebíče na třídenní stáž Jadernou maturitu. Celá akce byla skvěle organizovaná a naplánovaná. Zúčastnilo se asi 30 žáků z různých středních škol a gymnázií z celé ČR. S mnohými se dalo dobře bavit vzhledem k podobným zájmům.

V JE v Dukovanech jsme měli přednášky, které byly dostatečně obsáhlé a osobně mohu říct, že jsem se díky nim dozvěděla něco nového v oblasti jaderné energetiky. Prošli jsme zajímavá místa v elektrárně, vyslechli jsme si k nim odborné komentáře a navštívili dukovanské informační centrum. Byli jsme například ve strojovně nebo ve skladu použitého paliva a také jsme měli šanci vidět a vyzkoušet si trenažér operátorů elektrárny. V odpoledních hodinách jsme věnovali poznání města Třebíč, města se třemi památkami UNESCO.

Celkově akci hodnotím velmi pozitivně a doporučila bych ji každému, kdo má zájem se v této oblasti dozvědět více.

Barbora Kosťová, E3B

Ve středu 18. 1. 2023 přivítali zájemce naší školy o vývoj her v pražském studiu. Exkurze se zúčastnilo 28 studentů 1. a 2. ročníků.

Studenti nahlédli na pracoviště studia Keen Software House zaměřeného na vývoj her a na pracoviště sesterské společnosti GoodAI zabývající se umělou inteligencí a sídlící v prostorách téže budovy. Následovala debata s účastníky exkurze a  zodpovězení jejich dotazů, byla nabídnuta také možnost poskytnutí zpětné vazby ke studentským projektům, věnují-li se sami vývoji her. Studenti se dozvěděli, na co se zaměřovat, jestliže toto je cíl jejich kariéry a vysněná práce.

Po hlavním programu jsme si také prohlédli nejvýznamnější památky Prahy - mater urbium - neboli matky měst: Pražský hrad, Karlův most, Staroměstský orloj a další.

Mgr. Lenka Drahošová, Mgr. Ondřej Mazurek

Online debata s Jakubem Holíkem - Warhorse Studios

Debaty se pod vedením vyučujícího Mgr. Mazurka zúčastnilo celkem 19 žáků naší školy z 1. a 2. ročníku.

Zahájení akce: 16. ledna 2023, 15.00

Konec akce: 16. ledna 2023, 16.50

Místo konání: učebna C106

Po stručném představení pana Holíka a náplně jeho práce v herním studiu následovala debata, v rámci níž mohli studenti pokládat své dotazy. S využitím dvojice ručních mikrofonů (vždy měl jeden student, který kladl dotaz, druhý směřoval k dalšímu účastníkovi) studenti pokládali své dotazy zaměřené zejména na projekty, kterých se pan Holík účastnil, organizaci týmové práce při vývoji her, využívané technologie při vývoji her, náročnost vývoje vybraných modelů, spolupráci mezi herními studii v České republice nebo osobní zkušenosti pana Holíka a jeho volnočasové aktivity. Několik dotazů se věnovalo také tomu, jak náročné je získat stáž v herním studiu, jakými dovednostmi by měl disponovat ideální uchazeč a jakým směrem se při dalším studiu vydat.

Do debaty se postupně zapojilo (a svůj dotaz položilo) 15 z 19 přítomných studentů a studentek, přičemž celkový počet položených otázek se blížil číslu 40. V závěru akce byla přislíbena možnost dalšího setkání.

 

Mgr. Ondřej Mazurek

Naši studenti 2. a 3. ročníku se každoročně účastní odborných praxí ve firmách nebo na vysokých školách. Naším dlouhodobým partnerem je Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. V přiloženém videu naleznete krátkou reportáž z praxe 4 našich studentů na Katedře kybernetiky a biomedicínského inženýrství.

https://www.youtube.com/watch?v=1cznss6DZy0

 

Jaderná maturita je stáž pořádaná skupinou ČEZ v JE Temelín. I naše škola tam měla své čtyři zástupce z řad žáků 3. ročníku oboru Elektrotechnika – elektroenergetika. Stáž proběhla v termínu 11. - 13. 5. 2022 a byly to tři dny naplněné odbornými přednáškami, prohlídkou samotné elektrárny, 3D projekcí a nakonec završeny testem, tedy pomyslnou maturitou.

Ve dnech 14. a 15. 10. 2021 proběhlo za účasti dvou učitelů naší školy 42. setkání členů Klubu Svět energie. Tentokrát členové Klubu navštívili oblast Jižních Čech – Jadernou elektrárnu Temelín, vodní elektrárnu Hněvkovice a rozvodnu Kočín.

Ve dnech 29.9. až 1.10. se nás 5 vybraných žáků 3. ročníku ze třídy E3B účastnilo stáže s názvem Distribuční maturita, kterou pořádala společnost ČEZ Distribuce. Sešlo se cca 30 žáků středních škol z celé Moravy a části Čech.

Marlenka 2020
V úterý 18. 2. 2020 vyrazili žáci E3B na cesty ...
Jejich první zastávka byla v automobilce Hyundai v Nošovicích. Shlédli film o výrobě aut, poté projeli vláčkem prohlídkovou trasu, nakoukli do lisovny, svařovny, na finální montáž a převodovkárnu. Druhá zastávka byla ve výrobně medových dortů „Marlence“. Během prohlídky byli seznámení s historií a vývojem společnosti a ochutnali široké spektrum výrobků.
Žáci mohli porovnat různé typy robotů a automatů ve dvou rozdílných provozech.

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv


Uložit
Nastavení cookies
Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Pokud zakážete použití cookies, naše webové stránky nemusí fungova správně.
Přijmout vše
Odmítnout
Více informací
Analytické
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout