Stáž „Distribuční maturita“

Ve dnech 29.9. až 1.10. se nás 5 vybraných žáků 3. ročníku ze třídy E3B účastnilo stáže s názvem Distribuční maturita, kterou pořádala společnost ČEZ Distribuce. Sešlo se cca 30 žáků středních škol z celé Moravy a části Čech.

Jak název napovídá, žáci získali spoustu nejen praktických informací o distribuční soustavě, výrobě a distribuci elektřiny, ale i o pracovních možnostech společnosti ČEZ. Účastníci si krom cenných informací odnesli také praktické zkušenosti z diagnostického centra ČEZu a zavítali na elektrické rozvodny v Albrechticích.

Během stáže proběhl Energetický kvíz, druhé místo patří našemu Tomáši Podešvovi.

Poslední den žáci skládali „maturitu“ z informací a znalostí, které načerpali během přednášek a exkurzí. Náš žák Martin Jurčík se umístil na druhém místě.

S přáním hezkého dne,

Jiří Helia, E3B

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv