Základní informace

Profilace školy

Škola je orientována na výuku oborů vzdělání, jejichž absolventi nacházejí velmi dobré uplatnění v dalším vzdělávání na vysokých školách a na trhu práce v oblastech elektrotechniky a elektroniky, informačních a komunikačních technologií a informačních systémů.

V současné době SPŠei vzdělává denní formou ve dvou oborech podle Školních vzdělávacích programů – Elektrotechnika a Informační technologie.

Uvedené obory jsou čtyřleté a poskytují střední vzdělání s maturitní zkouškou.

V obou oborech vzdělání je kromě všeobecně vzdělávacích předmětů (Český jazyk a literatura, Anglický jazyk, Občanská nauka, Dějepis, Matematika, Fyzika, Chemie a ekologie a Tělesná výchova) zařazena i výuka základních odborných předmětů (např. Informační a komunikační technologie, Technická dokumentace, Elektrotechnika, Základy elektrotechniky, Ekonomika, Praxe, ...) a předmětů, kterými se jednotlivé obory vzdělání od sebe liší, čili předmětů oborových. Tyto předměty, které jsou uvedeny u jednotlivých oborů vzdělání, jsou většinou maturitními předměty a tvoří znalostní profil absolventa dané specializace.

Informační a komunikační technologie zasahují do procesu vzdělávání nejen jako vzdělávací cíle, ale také jako technické prostředky ve výuce, a tím ovlivňují studijní prostředí.

 

Vize školy

Moderní škola s tradicí odborného vzdělávání rozvíjející osobnost žáků v příznivém edukačním prostředí v souladu s legislativním rámcem, která úzce spolupracuje s odbornými firmami a zřizovatelem.

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv


Uložit
Nastavení cookies
Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Pokud zakážete použití cookies, naše webové stránky nemusí fungova správně.
Přijmout vše
Odmítnout
Více informací
Analytické
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout