SUPER ÚSPĚCH NAŠICH ŽÁKŮ

V mezinárodní soutěži matematický náboj

Obrovská gratulace soutěžnímu týmu naší školy ve složení: Dalibor Englisch (4. ročník), David Moškoř (4. ročník), Matěj Neckář (4. ročník), Ondřej Kučera (4. ročník), Adam Wildmann (1. ročník).

V lokálním vyhodnocení v kategorii Senior za Českou republiku se tým umístil na skvělém 13. místě. Nutno zmínit, že se umístili jako první střední škola v žebříčku. V mezinárodním srovnání se umístili na neuvěřitelném 85. místě z celkových 602 účastnících se škol.

V pořadí průmyslových škol jsme v této soutěži na druhém místě v mezinárodním hodnocení.

 

Co je to „Matematický náboj 2024“:

Jak je již z názvu patrné, náboj je mezinárodní soutěž nabitá matematikou. Jedná se o týmovou soutěž žáků středních škol. Účastnící se školy reprezentují pětičlenné týmy žáků ve dvou kategoriích - junioři a senioři. Cílem soutěže, která trvá 120 minut je vyřešit co nejvíce úloh v daném čase. Jakmile tým dospěje ke správnému výsledku, dostane další úlohy a pokračuje v jejich řešení. Kdo vyřeší co nejvíce úloh, vyhrává. Soutěž pokračuje ve své tradici od roku 2005 a pravidelně se koná ve více zemích. Mezi ně kromě Česka a Slovenska patří například Polsko, Švýcarsko, Německo, Spojené království, Maďarsko, Irán a další. Letos se náboje účastnily týmy z 12 zemí světa. Soutěž tak umožňuje jedinečnou příležitost soutěžícím porovnat si své matematické dovednosti s vrstevníky z jiných zemích. Primárně se vyhodnocuje na lokální úrovni, ale právě mezinárodní srovnání dodává soutěži ten správný Náboj.

Úspěch týmu si zaslouží uznání a věříme, že bude v následujících letech motivací pro další žáky.

Blahopřejeme

Mgr. Kubíčková

Úspěch našeho studenta Adama Wildmanna.

V celkovém hodnocení Matematického klokana za Ostravu získal v kategorii Junior 106 bodů a dostal se tak na první místo z 694 účastníků.

Tím postupuje do kola celostátního.

 

Blahopřejeme a držíme palce!

Mgr. Marie Kubíčková

Matematický klokan

Dne 17. března 2023 se uskutečnil 29. ročník mezinárodní korespondenční soutěže Matematický klokan. Za naší školu se v Moravskoslezském kraji nejlépe umístili:

Kategorie Junior

David Hyvnar 9. místo/627 účastníků

Štěpán Jalůvka 10. místo/627 účastníků

 

Kategorie Student

Dalibor Englisch 4. místo/247 účastníků

 

Celostátní matematická soutěž SŠ

Dne 24. 3. 2023 proběhl na soutěžních střediscích v celé ČR 29. ročník Celostátní matematické soutěže. Každoročně je vyhlašovaná MŠMT a organizovaná JČMF v sedmi kategoriích. Naši nadějní matematici statečně přemýšleli, počítali a zápolili se zadanými matematickými úlohami. V některých kategoriích se nám podařilo prosadit mezi nejlepší.

Kategorie IV žáků 1. ročníků

Dominik Chrenko - 19. místo, Marek Kobiernicki na 65. místo (celkem 212 účastníků)

 

Kategorie V žáků 2. ročníků

Nguyen An Van - 3. místo z 268 soutěžících

 

Kategorie VI pro žáky 3. ročníků

David Moškoř - 5. místo z 219 soutěžících

 

Kategorie VII pro žáky 4. ročníků

Tomáš Dutko - 19. místo ze 121 zúčastněných

 

Všem zúčastněným žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a těšíme se na setkání při dalších soutěžích s matematickou tematikou.

 

Mgr. Marie Kubíčková

V rámci Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty opět vyhlašujeme fotografickou soutěž

Dívejme se kolem sebe aneb Kde a jak se také žije

Škomam je každoroční třídenní kurz určený především pro studenty posledních a předposledních ročníků středních škol se zájmem o matematické modelování a výpočetní matematiku. Kurz sestává z dopolední sekce přednášek a odpoledních počítačových cvičení.

19. ročník - Škomam 2023 - proběhl ve dnech 18. - 20. 1. 2023 v budově FEI v porubském areálu VŠB – TUO.

V rámci Škomamu 2023 se uskutečnil i 12. ročník soutěže Škomam Cup.

Škomam Cup

Soutěž o pohár Škomamu se pořádá od roku 2011. Zvítězí v ní ti studenti, kteří odpoví správně na nejvíce otázek, které pokládají v průběhu Škomamu přednášející, popřípadě cvičící.

Naši žáci se umístili v této soutěži na 2. a 5. místě.

 

Blahopřejeme.

Mgr. Kubíčková

V únoru až dubnu proběhly na naší škole přípravné kurzy z matematiky k přijímací zkoušce na SŠ. Jejich cílem bylo pomoci všem uchazečům o studium na naší škole důkladně se připravit a úspěšné zvládnout příjímací zkoušky. Každý si jistě dokáže představit, že pro uchazeče je tenhle studijní milník velkým stresem. Právě proto jsme se snažili důkladně projít problematické oblasti učiva a minimalizovat riziko možného neúspěchu na minimum. Nemá smysl hodnotit vlastní práci bez výsledků a zpětné vazby. Proto přikládám hodnocení účastníka kurzu:

„Chtěla bych Vám tímto velmi poděkovat za její přípravu. Dcerka byla nesmírně spokojená nejen s formou výuky, ale i s přístupem paní učitelky i s tím, jak celou výuku vedla i ukončila. A o výsledku se u mé dcery lze i přesvědčit. Když začínala s výukou u Vás, měla v matematice z přípravných testů 29 bodů. Posílám Vám dva odkazy na výsledky přijímacích řízení a v obou případech se dcera umístila jako první.“

Myslím, že není třeba dalších slov.

Mgr. Marie Kubíčková

V období 16. 5. 2022 – 27. 5. 2022 na naší škole probíhaly projektové aktivity pro první ročníky. Komise přírodních věd ve spolupráci s VŠB připravila pro naše žáky nápaditý program. Žáci se zúčastnili připravených aktivit zaměřených na logické myšlení a matematiku na fakultách elektrotechniky, strojní a stavební. Ráda bych všechny zúčastněné žáky pochválila za jejich aktivní přístup a výbornou práci. Byla to velmi pozitivní zkušenost v rámci spolupráce a jistě ne poslední.

Mgr. Marie Kubíčková

Logická olympiáda 2020

Logo Logické olympiády

Krajské kolo Logické olympiády proběhlo on-line v pátek 6. listopadu 2020.

Z naší školy se nejlépe umístil na 2 místě Michal Šimeček (I3C) v kategorii C, který postoupil do celostátního kola a na 13 místě Vít Palovský (I3C), taktéž v kategorii C.

Finále 13. ročníku LO proběhlo v pondělí 14. 12. 2020 rozděleně ve všech 14 krajích. Do finále postoupilo vždy 5 nejlepších soutěžících z každé kategorie.

V kategorii C celkem ve finále soutěžilo 69 žáků.

Michal Šimeček se umístil na 23 místě v republice.

Gratulujeme.

Mgr. Marie Kubíčková

ŠKOMAM 2018

Ve dnech 15. - 17. ledna 2018 se na VŠB - TU v Ostravě Porubě konala každoroční akce Škomam (škola matematického modelování) a nadaní matematici z naší školy na takové akci přece nemohli chybět. Jednalo se o řadu přednášek a praktických cvičení s hlavním zaměřením na aplikovanou matematiku. Souběžně s přednáškami probíhala soutěž Škomamcup, ve které se utkalo 15 týmů studentů předmaturitních a maturitních ročníků středních škol Moravskoslezského kraje. Tým naší školy se umístil na 2. místě.

Víkend s matematikou

Během ledna a února probíhají kurzy Víkendového opakování matematiky pro středoškoláky na VŠB TU. Jedná se o individuální práci s malou skupinou studentů, kteří mají zájem o vysvětlení či doplnění učiva z matematiky, anebo se chtějí hlouběji seznámit s vybranými tématy. Z naší školy se účastní skupina 13 studentů, kteří se chystají k maturitní zkoušce z matematiky.

Beseda

Dne 31. 1. 2018 proběhla na naší škole beseda se studenty fakulty informatiky ČVUT Praha. Ti přijeli informovat o studiu na této škole a pomoci tak při výběru vysoké školy. Vzhledem k tomu, že se jednalo o bývalé studenty naší školy, byly beseda velmi zajímavá a poutavá i pro žáky nižších ročníků.

Víkendový Robotechcamp 2018

V průběhu dvou únorových víkendů si naši studenti postaví vlastního robota, vyberou si z různých typů vozítek, které je možno doplnit o ramena s různými stupni volnosti. S vozítky bude možné překonávat překážky, schodiště apod. Společně se pokusí sestavit robotické vozítko, jednoduchého humanoida, naučí se základům programování a čeká je i souboj Robotů!

To vše opět na VŠB v rámci projektu Zlepši si techniku. Za naší školu je zatím přihlášeno 5 studentů.

Matematika +

Jako každý rok i letos je pro studenty, kteří se rozhodnou maturovat z MAT+, připraven kurz s opakováním témat didaktického testu. Zájemci mohou začít od poloviny února chodit každý čtvrtek odpoledne. Kontakt Mgr. Kubíčková

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv


Uložit
Nastavení cookies
Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Pokud zakážete použití cookies, naše webové stránky nemusí fungova správně.
Přijmout vše
Odmítnout
Více informací
Analytické
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout