Přírodovědné

Logická olympiáda 2020

Logo Logické olympiády

Krajské kolo Logické olympiády proběhlo on-line v pátek 6. listopadu 2020.

Z naší školy se nejlépe umístil na 2 místě Michal Šimeček (I3C) v kategorii C, který postoupil do celostátního kola a na 13 místě Vít Palovský (I3C), taktéž v kategorii C.

Finále 13. ročníku LO proběhlo v pondělí 14. 12. 2020 rozděleně ve všech 14 krajích. Do finále postoupilo vždy 5 nejlepších soutěžících z každé kategorie.

V kategorii C celkem ve finále soutěžilo 69 žáků.

Michal Šimeček se umístil na 23 místě v republice.

Gratulujeme.

Mgr. Marie Kubíčková

Aktivity přírodovědné komise v období ledna a února 2018

ŠKOMAM 2018

Ve dnech 15. - 17. ledna 2018 se na VŠB - TU v Ostravě Porubě konala každoroční akce Škomam (škola matematického modelování) a nadaní matematici z naší školy na takové akci přece nemohli chybět. Jednalo se o řadu přednášek a praktických cvičení s hlavním zaměřením na aplikovanou matematiku. Souběžně s přednáškami probíhala soutěž Škomamcup, ve které se utkalo 15 týmů studentů předmaturitních a maturitních ročníků středních škol Moravskoslezského kraje. Tým naší školy se umístil na 2. místě.

Víkend s matematikou

Během ledna a února probíhají kurzy Víkendového opakování matematiky pro středoškoláky na VŠB TU. Jedná se o individuální práci s malou skupinou studentů, kteří mají zájem o vysvětlení či doplnění učiva z matematiky, anebo se chtějí hlouběji seznámit s vybranými tématy. Z naší školy se účastní skupina 13 studentů, kteří se chystají k maturitní zkoušce z matematiky.

Beseda

Dne 31. 1. 2018 proběhla na naší škole beseda se studenty fakulty informatiky ČVUT Praha. Ti přijeli informovat o studiu na této škole a pomoci tak při výběru vysoké školy. Vzhledem k tomu, že se jednalo o bývalé studenty naší školy, byly beseda velmi zajímavá a poutavá i pro žáky nižších ročníků.

Víkendový Robotechcamp 2018

V průběhu dvou únorových víkendů  si naši studenti postaví vlastního robota, vyberou si  z různých typů vozítek, které je možno doplnit  o ramena s různými stupni volnosti. S vozítky bude možné překonávat překážky, schodiště apod. Společně se pokusí sestavit robotické vozítko, jednoduchého humanoida, naučí se základům programování a čeká je i souboj Robotů!

To vše opět na VŠB v rámci projektu Zlepši si techniku. Za naší školu je zatím přihlášeno 5 studentů.

Matematika +

Jako každý rok i letos je pro studenty, kteří se rozhodnou maturovat z MAT+, připraven kurz s opakováním témat didaktického testu. Zájemci mohou začít od poloviny února chodit každý čtvrtek odpoledne. Kontakt Mgr. Kubíčková

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv