Maturitní zkoušky 2022/2023

 

Maturitní zkouška pro obor Informační technologie - Programování

Maturitní zkouška pro obor Informační technologie - Síťové technologie

Maturitní zkouška pro obor Elektrotechnika - Aplikace počítačů

Maturitní zkouška pro obor Elektrotechnika - Elektroenergetika

Maturitní zkouška pro obor Informační technologie - Programování

Maturitní zkouška 2023

Společná část

Ve společné části žáci konají dvě povinné zkoušky a to z předmětů:

Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Žák se může dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám, a to z cizího jazyka, který si nezvolil jako povinnou zkoušku, matematiky nebo matematiky rozšiřující. S výjimkou zkušebního předmětu matematika rozšiřující jsou zkoušky koncipovány v souladu s platnými Katalogy požadavků.

Profilová část

Profilová část se skládá ze zkoušek:

1. povinná zkouška - Český jazyk a literatura

 • písemná práce
 • ústní zkouška

2. povinná zkouška - Anglický jazyk - pokud si žák ve společné části zvolil Anglický jazyk a ne Matematiku

 • písemná práce
 • ústní zkouška

3. povinná zkouška - Programování

 • ústní zkouška

4. povinná zkouška možnost volby z předmětů

 • ústní zkouška Databázové systémy
 • ústní zkouška Počítačové sítě a Operační systémy
 • ústní zkouška Technické vybavení počítačů
 • ústní zkouška Webové aplikace
 • ústní zkouška Počítačová podpora projektování

5. povinná zkouška  - Maturitní práce s obhajobou před maturitní komisí

Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky a to z předmětů:

 • Databázové systémy - ústní zkouška
 • Matematika - ústní zkouška
 • Fyzika - ústní zkouška

Maturitní zkouška pro obor Informační technologie - Síťové technologie

Maturitní zkouška 2023

Společná část

Ve společné části žáci konají dvě povinné zkoušky a to z předmětů:

Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Žák se může dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám, a to z cizího jazyka, který si nezvolil jako povinnou zkoušku, matematiky nebo matematiky rozšiřující. S výjimkou zkušebního předmětu matematika rozšiřující jsou zkoušky koncipovány v souladu s platnými Katalogy požadavků.

Profilová část

Profilová část se skládá ze zkoušek:

1. povinná zkouška - Český jazyk a literatura

 • písemná práce
 • ústní zkouška

2. povinná zkouška - Anglický jazyk - pokud si žák ve společné části zvolil Anglický jazyk a ne Matematiku

 • písemná práce
 • ústní zkouška

3. povinná zkouška - Síťové technologie

 • ústní zkouška

4. povinná zkouška možnost volby z předmětů

 • ústní zkouška Databázové systémy
 • ústní zkouška Programování
 • ústní zkouška Technické vybavení počítačů
 • ústní zkouška Elektrotechnika
 • ústní zkouška Počítačová podpora projektování

5. povinná zkouška - Maturitní práce s obhajobou před maturitní komisí nebo Praktická maturitní zkouška SIT

Každý žák má rovněž možnost konat až 3 nepovinné profilové zkoušky a to z předmětů:

 • Databázové systémy - ústní zkouška
 • Matematika - ústní zkouška
 • Fyzika - ústní zkouška

Maturitní zkouška pro obor Elektrotechnika - Aplikace počítačů

Maturitní zkouška 2023

Společná část

Ve společné části žáci konají dvě povinné zkoušky a to z předmětů:

Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Žák se může dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám, a to z cizího jazyka, který si nezvolil jako povinnou zkoušku, matematiky nebo matematiky rozšiřující. S výjimkou zkušebního předmětu matematika rozšiřující jsou zkoušky koncipovány v souladu s platnými Katalogy požadavků.

Profilová část

Profilová část se skládá ze zkoušek:

1. povinná zkouška - Český jazyk a literatura

 • písemná práce
 • ústní zkouška

2. povinná zkouška - Anglický jazyk - pokud si žák ve společné části zvolil Anglický jazyk a ne Matematiku

 • písemná práce
 • ústní zkouška

3. povinná zkouška - Průmyslová informatika

 • ústní zkouška

4. povinná zkouška možnost volby z předmětů

 • ústní zkouška Automatizační technika
 • ústní zkouška Elektronika a Elektrotechnická měření
 • ústní zkouška Počítačové aplikace

5. povinná zkouška - Maturitní práce s obhajobou před maturitní komisí nebo Praktická maturitní zkouška

Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky a to z předmětů:

 • Matematika - ústní zkouška
 • Fyzika - ústní zkouška

Maturitní zkouška pro obor Elektrotechnika - Elektroenergetika

Maturitní zkouška 2023

Společná část

Ve společné části žáci konají dvě povinné zkoušky a to z předmětů:

Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Žák se může dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám, a to z cizího jazyka, který si nezvolil jako povinnou zkoušku, matematiky nebo matematiky rozšiřující. S výjimkou zkušebního předmětu matematika rozšiřující jsou zkoušky koncipovány v souladu s platnými Katalogy požadavků.

Profilová část

Profilová část se skládá ze zkoušek:

1. povinná zkouška - Český jazyk a literatura

 • písemná práce
 • ústní zkouška

2. povinná zkouška - Anglický jazyk - pokud si žák ve společné části zvolil Anglický jazyk a ne Matematiku

 • písemná práce
 • ústní zkouška

3. povinná zkouška - Elektroenergetika

 • ústní zkouška

4. povinná zkouška možnost volby z předmětů

 • ústní zkouška Elektrická zařízení
 • ústní zkouška Elektrické stroje a přístroje
 • ústní zkouška Elektronika a Elektrotechnická měření
 • ústní zkouška Základy projektování

5. povinná zkouška - Maturitní práce s obhajobou před maturitní komisí

Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky a to z předmětů:

 • Matematika - ústní zkouška
 • Fyzika - ústní zkouška

 

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv


Uložit
Nastavení cookies
Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Pokud zakážete použití cookies, naše webové stránky nemusí fungova správně.
Přijmout vše
Odmítnout
Více informací
Analytické
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout