Šablony pro SŠ

Projekt - Vzdělávání a spolupráce II.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Aktivity projektu jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe. Podporovány jsou aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, projektové dny a aktivity s využitím ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Projekt - Vzdělávání a spolupráce

Číslo a název výzvy: 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I (výzva pro celou ČR mimo hl. město Praha)

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv