Modernizace pěti multimediálních učeben pro výuku cizích jazyků a kabinetu pedagogů

Logo IROP

Logo SPŠEI

Škola v roce 2021 úspěšně podala žádost o dotaci v souladu s IROP pro období 2014 - 2020.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016172
Název projektu: Modernizace pěti multimediálních učeben pro výuku cizích jazyků a kabinetu pedagogů
Realizace projetku: 4. 3. 2021 - 20. 10. 2022

 

Dotace ze strukturálního fondu ERDF 3 060 000,00 85 %
Národní veřejné zdroje
Z toho: dotace ze státního rozpočtu 180 000,00 5 %
Z toho: dotace z kraje 360 000,00 10 %
Celkové způsobilé výdaje 3 600 000,00 100 %

 

Cílem projektu byla modernizace výuky a metod vzdělávání a vytvoření kvalitního zázemí pro výuku cizích jazyků s důrazem na využití multimediální/počítačové techniky.

Projekt byl zaměřen na rekonstrukci a modernizaci pěti jazykových učeben určených pro výuku anglického jazyka, která zajistila zvýšení efektivity výuky na střední škole, čímž podpoří komunikační dovednosti cílových skupin projektu.

Modernizace výuky cizího jazyka v pojetí předkládaného záměru vycházela ze snahy co nejvíce aktivizovat žáky/studenty a vést je k aktivnímu přístupu k výuce. Moderní výuka cizího jazyka tak není jen o rozvíjení komunikativních kompetencí simulací reálných situací, rozvíjení schopnosti zformulovat vlastní názor a postoj v cizím jazyce, ale také o rozvíjení personálních a sociálních kompetencí, schopnosti pracovat v týmu, schopnosti řešit problémy, účastnit se diskuze, pracovat se zdroji informací a využívat moderní ICT technologie.

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv


Uložit
Nastavení cookies
Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Pokud zakážete použití cookies, naše webové stránky nemusí fungova správně.
Přijmout vše
Odmítnout
Více informací
Analytické
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout