Stáž ČEZu pro pedagogy „Klub Svět energie“

Ve dnech 14. a 15. 10. 2021 proběhlo za účasti dvou učitelů naší školy 42. setkání členů Klubu Svět energie. Tentokrát členové Klubu navštívili oblast Jižních Čech – Jadernou elektrárnu Temelín, vodní elektrárnu Hněvkovice a rozvodnu Kočín.

První den proběhla odborná exkurze přímo v JE elektrárně, a to konkrétně na strojovně hlavního výrobního bloku a na simulátoru. Dále návštěva pokračovala v Infomačním centru JE Temelín, které je umístěno poblíž elektrárny v renesančním zámečku Vysoký hrádek, zde proběhla projekce štěpné reakce, prohlídka energetických maket a ukázka mlžné komory. Program dne byl doplněn odbornou přednáškou Ing. Jiřího Týce, ředitele divize Temelín ČEZ energoservis a pokusy s měřením různých typu žárovek Petra Žilavého.

Druhý den pak následovala exkurze na vodním díle a elektrárně Hněvkovice, prošli jsme strojovnou i pod hrází elektrárny. Následovala rozvodna Kočín, která je součástí prioritního Severojižního propojení elektrických sítí ve střední, východní a jihovýchodní Evropě a v současné době na ní probíhá výstavba nové venkovní 400kV přenosové stanice.

A všude s námi byla školní placka 😊

Ing. Pavlová

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv