Informační technologie (18-20-M/01) od 1. 9. 2012

Obor je svou podstatou zaměřen na technické a softwarové prostředky využívané v informačních a komunikačních technologiích. Výuka směřuje k tomu, aby žáci pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením. Důraz je kladen jak na navrhování a oživování počítačových sestav, tak navrhování, realizování a administrování počítačových sítí, programování a vyvíjení uživatelských, databázových a webových aplikací.

Od 2. ročníku je výuka zaměřená, dle volby žáka na programování a webové aplikace, nebo na síťové technologie.

Zaměření Programování a webové aplikace
 • pokročilé metody programování
 • řešení složitých úloh
 • vývoj webových aplikací
 • metodika tvorby projektů
Zaměření Síťové technologie
 • Cisco Networking Academy Program
 • správa lokálních i rozlehlých datových sítí
 • internetová telefonie
 • diagnostika počítačových sítí

Profilové předměty:

Programování
 • základy algoritmizace
 • strukturové programování
 • objektově orientované programování
 • programování v jzycích C/C++
Databázové systémy
 • teorie databázových systémů
 • relační databáze
 • metody analýzy a tvorby databáze
 • vytváření datbázových aplikací
Operační systémy
 • instalace, konfigurace a správa operačních systémů
 • operační systém MS Windows
 • operační systém Linux
 • operační systém Novell Netware
Technické vybavení počítačů
 • architektura počítače
 • principy fungování a propojování komponent počítače
 • základy číslicové techniky
 • navrhování a sestavování osobních počítačů
 • mikroprocesorová technika

Pracovní uplatnění absolventů:

 • technik prostředků výpočetní techniky
 • pracovník uživatelské podpory
 • programátor webových a uživatelských aplikací
 • správce operačních systémů
 • správce počítačových sítí
 • obchodník s prostředky informačních technologií

Možnost dalšího vzdělávání absolventů:

 • vysoká škola stejného i zcela odlišného studijního směru. Z oboru např.:
  • FEI VŠB-TU Ostrava,
  • FEI VUT BRNO,
  • ČVUT Praha,
  • Masarykova univerzita Brno
 • vyšší odborná škola

 

Kde nás najdete

Kontakt

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky

Kratochvílova 7/1490,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

  596 118 465, 596 118 466, 596 127 364
(s možností volby)

spsei@po-msk.cz

Další kontakty

Vyhledat...