Ve školním vzdělávacím programu oborů Informační technologie 18-20-M/01 a Elektrotechnika 26-41-M/01 je v 1. až 3. ročníku zařazena souvislá praxe v celkovém rozsahu 240 hodin v reálných pracovních podmínkách na pracovištích fyzických a právnických osob v různých regionálních firmách a organizacích. Délka jednoho cyklu praxe je 10 pracovních dnů a probíhá v době maturitních zkoušek 4. ročníku.

Žáci 1. ročníku v rámci souvislé praxe absolvují projektové dny, jejichž naplnění aktivitami zajišťuje škola. Jedná se o aktivity napříč celým spektrem činností.

Žáci 2. a 3. ročníku si pro svou souvislou praxi vyhledávají vhodné firmy, se kterými škola uzavře pracovní smlouvu. K tomu využijí spolupráci s rodiči, spolužáky, IT Clusterem a školou. Žáci si vyplní a vytisknou 2 pracovní smlouvy sestavené dle platné legislativy. Obě nechají potvrdit ve firmě, kde budou vykonávat svou souvislou praxi. Poté obě pracovní smlouvy odevzdají ke kontrole a podpisu odpovědné osobě ve škole a jedna ze smluv jim bude vrácena do firmy. Pokud firma vyžaduje ke spolupráci se studentem svou pracovní smlouvu, obrátí se s ní žák taktéž na odpovědnou osobu školy.

Odpovědnou osobou za organizaci souvislé praxe je Ing. Pavlína Pavlová

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel. číslo: +420 733 165 149

Časový harmonogram organizace souvislé praxe pro školní rok 2020/2021

  • do 9. 4. 2021 – odevzdají potvrzené pracovní smlouvy firmou ke kontrole Ing. Pavlové
  • 17. 5. – 28. 5. 2021 – probíhá souvislá praxe ve firmách

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv