Další besedy, přednášky, akce

V předchozích letech se naši žáci zúčastnili mnoha zajímavých akcí - besed, přednášek nebo jiných akcí.

Jednalo se například o tyto akce:

  • setkání se zástupci Armády ČR - 532. prapor elektronického boje Opava
  • přednáška Energetická gramotnost - http://www.energeticka-gramotnost.cz/
  • přednáška Svět (a) energie - přednášku vedla Ing. Dana Drábová, Ph.D, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
  • přijímací pohovory nanečisto
  • přednáška Výstavba JE v ČR
  • přednáška firmy StoraEnso
  • prezentace firmy SÚRAO - Správa úložišť radioaktivního odpadu
  • přednáška Ekonomická gramotnost

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv