Adaptační kurz I. ročníků 2023

Adaptační kurz se uskutečnil v prvních dvou týdnech nového školního roku. Tradičně se konal v RS Budoucnost, Frýdlant nad Ostravicí. Středisko bylo velice pěkné a prostorné pro pořádání právě takových akcí. Využili jsme dostatečně venkovní areál i díky pěknému počasí.

Zúčastnilo se celkem 150 žáku ze všech tříd prvního ročníku. Kurz každé třídy byl dvoudenní s jedním noclehem v budově střediska, třídy se střídaly. Byla zajištěná plná penze, oběd a pitný režim.

Programovou náplň připravovali instruktoři Pavel a David z Domu dětí Ostrava-Zábřeh, se kterými spolupracujeme. Měli připravené seznamovací, netradiční hry, soutěže jako je hod ponožkou nebo týmové hry aktivity, podbíhaná s lanem, stavba věže, chůze po kobercích, Ekosystémy.

Cílem adaptačního kurzu je, aby se žáci seznámili, našli si co nejdříve kamarády, naučili se týmové spolupráce. Pobyt mimo školu zlepšil adaptaci a vytvořil duševní pohodu žáků, protože přechod na novou školu představuje psychicky náročnou situaci. Tento pobyt to splnil. Ohlasy zúčastněných žáků jsou pozitivní. Každý den v závěru programu se společně hodnotilo jak ze strany instruktorů, tak i žáků. Druhý den byla procházka do okolí Malenovic a k baroknímu kostelu sv. Ignáce, zde byla úžasná vyhlídka s lávkou na horu Ondřejník. Programová náplň kurzu byla zaměřena na osobní prožitek silných i slabých stránek, učení se toleranci. Došlo i na pozvolné budování zdravého třídního kolektivu. Počasí nám přálo, a tak vše co bylo připravené, bylo po všech stránkách splněno.

 

V Ostravě dne 10. 10. 2023

Vedoucí kurzu Mgr. Hudecová Lenka, Mgr. Kozáková Daniela

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv


Uložit
Nastavení cookies
Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Pokud zakážete použití cookies, naše webové stránky nemusí fungova správně.
Přijmout vše
Odmítnout
Více informací
Analytické
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout