Sportovně turistický kurz 2022

Ve dnech 20. 6. až 24. 6. 2022 se uskutečnil sportovně turistický kurz pro žáky III. ročníků školy. Jako místo konání byl vybrán areál rekreačního střediska SKILAND v Ostružné. Kurzu se účastnilo 108 žáků a 9 vedoucích ze skupiny třídních učitelů a ostatních vyučujících. Výjezd III. ročníků byl obnoven po dvouleté přestávce, kterou si vynutily hygienická opatření v rámci epidemie Covid.

Program odpovídal tematickému plánu v rámci pokračování výuky TEV a byly v něm zařazeny jak prvky sportovně turistické, tak i věci poznávací a branné. Účastníci absolvovali setkání s pracovníkem Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, kde se dozvěděli přírodní podmínky flóry a fauny v místech, které poté turisticky navštívili. Turistická část obsahovala trasy na dva hlavní směry v oblasti Hrubého Jeseníku, které byly dosažitelné z místa ubytování.

V rámci odpočinkové části si žáci krátce prohlédli lázeňské město Jeseník. Dovednostní a vědomostní obsah kurzu zajistila orientační soutěž s prvky brannosti, jako sportovní střelba, orientace v terénu, práce s mapou a buzolou včetně základů zdravovědy. Sportovní doplňkový program obsahoval turnaje tříd v nohejbalu, volejbalu, stolním tenisu a tenisu, který umožnilo vybavení střediska.

Kurz finanční dotací podpořila Rada rodičů při SPŠei a žáci tak mohli obdržet drobné ceny za jednotlivé soutěže a použít nakoupený sportovní materiál.
     

24. 6. 2022

vedoucí kurzu STK Jeseníky 2022: Mgr. Radek Tesař

 

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv


Uložit
Nastavení cookies
Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Pokud zakážete použití cookies, naše webové stránky nemusí fungova správně.
Přijmout vše
Odmítnout
Více informací
Analytické
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout