Adaptační kurzy 2021

V prvních dvou týdnech nového školního roku se uskutečnil

Adaptační kurz I. ročníků 2021

  • 6 - 7. 9. 2021 I1A
  • 7 - 8. 9. 2021 I1B
  • 8 - 9. 9. 2021 I1C
  • 9 -10. 9. 2021 E1A
  • 13-14. 9. 2021 E1B

Adaptační kurz se tradičně konal v  RS Budoucnost, Frýdlant nad Ostravicí.Areál byl pro nás dostačující, středisko velice pěkné a prostorné pro pořádání právě takových akcí.

Zúčastnilo se celkem 144 žáku ze tříd I1A(29), I1B(30), I1C(29), E1A(30), EIA(26). Kurz každé třídy byl dvoudenní s jedním noclehem v budově střediska, třídy se střídaly. Byla zajištěná plná penze, oběd a pitný režim.

Programovou náplň připravovali animátoři z Domu dětí Ostrava-Zábřeh, se kterými spolupracujeme. Měli připravené seznamovací, netradiční hry, soutěže jako je hod ponožkou nebo týmové hry viz Ekosystém. Cílem adaptačního kurzu je, aby se žáci seznámili, našli si co nejdříve kamarády, naučili se týmové spolupráce. Pobyt mimo školu zlepšil adaptaci a vytvořil duševní pohodu žáků, protože přechod na novou školu představuje psychicky náročnou situaci. Tento pobyt to splnil. Ohlasy zúčastněných žáků jsou pozitivní. Každý den v závěru programu se společně hodnotilo jak ze strany instruktorů, tak i žáků.

Na druhý den jsme měly připravený program s problematikou drogové prevence, zvolila se i třídní samospráva a pravidla pro třídu. Tečkou dopoledne byla malá procházka do okolí Malenovic.

Programová náplň kurzu byla zaměřena na osobní prožitek silných i slabých stránek, učení se toleranci. Došlo i na pozvolné budování zdravého třídního kolektivu.

Počasí nám přálo, a tak vše co bylo připravené, bylo po všech stránkách splněno.

Z našeho pohledu za dané situace jsme byly rády, že mohl být kurz realizován bez větších komplikací, byly dodrženy bezpečnostní a hygienické pokyny ředitele školy.

V Ostravě dne 30. 9. 2021

Vedoucí kurzu Mgr. Hudecová Lenka, Mgr. Kozáková Daniela

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv