Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně Mgr. Daniela Kozáková po celý školní rok spolupracuje a komunikuje s rodiči v rámci třídních a konzultačních schůzek a individuálních pohovorů. Spolupracuje s třídními učiteli i ostatními pedagogickými pracovníky při individuálním přístupu ke studentům problémovým, zdravotně nebo sociálně handicapovaným a v  neposlední řadě i nadaným.

Provádí individuální pohovory se  studenty i rodiči problémových a zdravotně postižených žáků. Na výchovné komise zve studenty a jejich rodiče k projednávání špatných studijních nebo kázeňských výsledků.

Spolupracuje s odborníky s pedagogicko psychologické poradny. Informace o závěrech těchto odborníků předává třídním učitelům a vyučujícím jazyků, protože převážná část vyšetření se  týká specifických vývojových poruch učení. Dohlíží nad zohledněním studentů s těmito specifickými vývojovými poruchami učení. Předává informace z oblasti výchovného poradenství všem pedagogickým pracovníkům.

Vede dokumentaci spojenou s profesní orientací a studenty 4. ročníků informuje o možnosti studia na vysokých školách a vyšších odborných školách. Vypracovává přehled zájmu studentů o  jednotlivé vysoké školy, na něž pak navazuje statistika uplatnění absolventů.

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče:

  • úterý: 11:00 - 13:30
  • čtvrtek: 9:15 - 12:15
  • mimo určený čas po ústní dohodě

Kabinet:

budova A 6. nadzemní podlaží číslo dveří 605

Telefon:

59 611 84 65-6 klapka 173

E-mail:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence Ing. Ivo Zapletal

  • připravuje Školní preventivní strategií na daný školní rok
  • podílí se na organizací adaptačních kurzů pro žáky 1. prvních ročníků
  • zaměřuje se na prevenci v oblasti závislostí, šikany, záškoláctví, kriminality apod.
  • shromažďuje aktuální informační materiály k problematice prevence
  • ve spolupráci s výchovným poradcem napomáhá k vytváření dobrých vztahů mezi žáky, učiteli a rodiči
  • navrhuje a zajišťuje besedy a aktivity školy
  • spolupracuje s okresním metodikem prevence při Pedagogicko psychologické poradně v Ostravě

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče:

  • čtvrtek: 9:05 - 9:50
  • po ústní dohodě

Kabinet:

budova B 6. nadzemní podlaží číslo dveří 611

Telefon:

59 611 84 65-6 klapka 126

E-mail:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv