• Uchazečům
 • Průběh přijímací řízení

Průběh přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020

Pro školní rok 2020/2021 budou uchazeči přijímáni do 1. ročníku denní formy vzdělávání v rámci dvou oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou:

 • 18-20-M/01 Informační technologie
 • 26-41-M/01 Elektrotechnika

Předpokládané počty přijímacích uchazečů v 1. kole přijímacího řízení

Obor vzdělání  
18-20-M/01 Informační technologie 90
26-41-M/01 Elektrotechnika 60
C e l k e m 150

Obsah, forma a stanovené termíny přijímacích zkoušek v 1. kole přijímacího řízení

Písemný daktický test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace:

 • centrálně zadávané jednotné testy do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum);
 • pro představu o formální podobě testů a typech úloh jsou na www.cermat.cz zveřejněny testy z minulých let (včetně specifikace požadavků k jednotlivým testům)
 • zkoušky konají všichni uchazeči;
 • uchazečům s přiznaným uzpůsobením podmínek konání zkoušek (žákům se speciálními vzdělávacími potřebami) budou podmínky přizpůsobeny na základě doporučení školského poradenského zařízení předloženého nejpozději do termínu stanoveného pro podání přihlášek;
 • uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se na žádost, předloženou nejpozději do termínu stanoveného pro podání přihlášek, promíjí písemná zkouška z českého jazyka a literatury; znalost českého jazyka u těchto uchazečů bude ověřena rozhovorem, a to v době konání písemných zkoušek.

Hodnocení jednotné zkoušky se podílí na celkovém hodnocení uchazeče 60 %.

Celkové hodnocení uchazeče bude kromě výsledků zkoušek zahrnovat i prospěch ze základní školy (víceletého gymnázia) – průměrný prospěch z posledních tří klasifikačních období + klasifikaci z předmětů matematika a fyzika. Podíl na celkovém hodnocení uchazeče - 40 %.

Podrobná kritéria přijímacího řízení budou stanovena a zveřejněna do 31. 1. 2020.

Termíny jednotných zkoušek v 1. kole přijímacího řízení:

 • 14. dubna 2020          (ve škole uvedené v přihlášce na 1. místě)
 • 15. dubna 2020          (ve škole uvedené v přihlášce na 2. místě)

Náhradní termíny pro uchazeče, kteří svou neúčast  v řádném termínu (např. z důvodu nemoci) písemně omluví (do 3 dnů po termínu zkoušky):

 • 13. května 2020         (ve škole uvedené v přihlášce na 1. místě)
 • 14. května 2020         (ve škole uvedené v přihlášce na 2. místě)

Školní přijímací zkouška se ve zdejší škole nekoná.

Po uzávěrce přihlášek budou uchazeči/zákonnému zástupci nezletilého uchazeče doporučenou poštou (příp. do osobní datové schránky) zaslány informace týkající se organizace daného kola přijímacího řízení ve zdejší škole, včetně pozvánky ke zkoušce (1. kolo), a kritérií stanovených ředitelem školy – pro 1. kolo koncem března 2020.

Informace o průběhu přijímacího řízení u p. Kohutové – sekretariát, tel.: 734 369 623, 596 118 465-6

Úřední doba na ředitelsví školy (sekretariát, podatelna)

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.00
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.00
7.00–14.00

Kde nás najdete

Kontakt

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky

Kratochvílova 7/1490,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

  596 118 465, 596 118 466, 596 127 364
(s možností volby)

spsei@po-msk.cz

Další kontakty

Vyhledat...