Adaptační kurzy 2022

Adaptační kurzy prvních ročníků a jejich první dojmy

Školní rok 2022/2023

Na naší škole máme celkem 5 prvních ročníků, a to znamená 150 nových tváří studentek a studentů. Vstupem na střední školu, začíná pro každou dívku či chlapce nová životní etapa. Studenti mají spoustu nových dojmů – poznávají jiný systém výuky, setkávají se poprvé s odborností. Takto zásadní změny v životě přinášejí nové výzvy.

Těmi úplně prvními dojmy jsou zážitky z adaptačních kurzů. Jako každoročně organizovali tyto kurzy učitelé tělesné výchovy Mgr. Lenka Hudecová a Mgr. Daniela Kozáková ve spolupráci s třídními učiteli. Kurzy se uskutečnily v krásném přírodním čistém prostředí ve Frýdlantu nad Ostravicí v RS Budoucnost v termínu od 5. - 9. 9. 2022, 12. - 13. 9. 2022. Programovou náplň připravovali zkušení instruktoři ze Střediska volného času, Ostrava-Zábřeh.

Vytvořili aktivity tak, aby byl rozvoj tělesné (fyzické) a psychické (duševní i intelektové) stránky vyvážený a v harmonii. Pro mladého člověka a jeho plnohodnotný vývin je velmi důležitý jak sport a pohyb, tak vývoj vnitřní stránky jeho osobnosti.

Naši studenti si našli během kurzu kamarády, učili se spolupracovat, komunikovat, nebo naopak objevovat případná úskalí a slabé stránky třídy, aby pak mohli začít budovat zdravý kolektiv. Během aktivit, prostřednictvím nichž se navzájem poznávali, se projevili jako mladí lidé, plní radosti a optimismu. Některá hra zapůsobila na jejich emoce, při jiné si studenti vyzkoušeli, jak dokážou fungovat pod zátěží. Velmi napínavě probíhala hra Ekosystémy, při které zapojili studenti rychlé nohy, bystrost, vůdčí schopnosti, a to vše za poslechu barokní melodie Čtyři roční doby A. Vivaldiho, citlivě propojené se čtyřmi typy činností.

Po celou dobu pobytu bylo slunečné teplé počasí a aktivity probíhaly venku, na čerstvém vzduchu. Příjemnou tečkou pak byl pěší výšlap na kopec Borová, na jehož dominantním vrcholu stojí barokní kostel sv. Ignáce. Vyhlídka nabízela krásy raně podzimní přírody – nádherný rozhled do malebného horského okolí na západních svazích Lysé hory.

Přejeme našim prvačkám a prvákům, aby se v nové škole cítili dobře a aby našli naplnění ve svém oboru. Věříme, že je elektrotechnika i informatika bude bavit a těšit i do budoucna.

 

V Ostravě dne 18. 9. 2022

Mgr. Hudecová Lenka a Mgr. Drahošová Lenka

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv


Uložit
Nastavení cookies
Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Pokud zakážete použití cookies, naše webové stránky nemusí fungova správně.
Přijmout vše
Odmítnout
Více informací
Analytické
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout