Screeningové testování žáků od 3. 1. 2022

Vážení rodiče,

jak jste jistě zaznamenali, v lednu se změní režim testování ve školách, žádám Vás tedy o spolupráci v zajištění testování.

Základní informace:

  • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
  • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
  • testování se bude týkat VŠECH žáků, tedy i očkovaných a těch, kteří covid-19 prodělali,
  • pro všechny studenty platí, že po celou dobu pobytu ve škole až do dokončeného testování všech studentů třídy budou mít zakrytá ústa a nos předepsaným způsobem (nejen ve společných prostorách školy, ale i ve třídách) – toto je velmi důležité, protože jinak by v případě pozitivního výsledku kteréhokoli ze studentů museli studenti do karantény,
  • pro všechny zaměstance platí stejná pravidla testování jako pro žáky školy.

Studenti se testují vždy na začátku své první hodiny v rozvrhu daného dne.

Přeji Vám i Vašim dětem mnoho zdraví!

Zbyněk Pospěch
ředitel školy

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv