24. 11. 2021 - ONLINE SETKÁNÍ S VEDENÍM A PEDAGOGY ŠKOLY

Zveme rodiče a žáky ZŠ na "Online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje" ve dnech 24. 11. 2021 a 25. 1. 2021 vždy od 10:00 hod. do 18:00 hod.

 

Stránka školy na veletrhu:

https://veletrh-skol.msk.cz/skoly/stredni-prumyslova-skola-elektrotechniky-a-informatiky-ostrava-prispevkova-organizace

 

Odkaz živého vysílání veletrhu prostřednictvím

MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTQ3MzM4YmEtZjExYy00OTY5LWE1N2UtZWRiYWRmNTQ0YTc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22788a554d-1c99-4ed9-9782-12b3500182a8%22%2c%22Oid%22%3a%221eabc13f-40bc-4d56-8474-9f8790f64555%22%7d

Facebook Live:

https://www.facebook.com/events/567496774550945/

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv