Ocenění MSK pro nejúspěšnější žáky

Moravskoslezský kraj každoročně uděluje ocenění těm nejúspěšnějším žákům kraje.

Dominik Liberda se stal ve školním roce 2020/2021 jedním z nich.

Nyní už jako absolvent naší školy si převzal ocenění z rukou pana ředitele Ing. Zbyňka Pospěcha.

 

Dominik studoval na naší škole v letech 2017 – 2021. Po celou dobu studia měl výborný prospěch, účastnil se mnoha soutěží a veškeré jeho studijní snažení vyvrcholilo nejen úspěšnou maturitou, ale v témže roce i 3. místem ve Středoškolské odborné činnosti v celorepublikové přehlídce v kategorii č.10 – Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace.

Jsme na Tebe hrdí Dominiku, GRATULUJEME!!!

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv