Výstava ŠIC - první dojmy z nové školy

Výstava ve škoním informačním centru - fotografie z adaptačních kuzů

Plakát - první dojmy z nové školy

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv