Exkurze do TE Dětmarovice 2019

detmarovice 2019 3Exkurze žáků třídy E4B elektroenergetiků započala u modelu elektrárny, přemístěného do vstupního vestibulu. Studenti byli před samotným vstupem do výrobního bloku elektrárny seznámeni s hlavními technologickými celky a formou dotazů vtaženi do komunikace s pracovníkem elektrárny zajišťujícím výklad.

Studenti se dozvěděli, že do černého uhlí bývá přimícháno z ekonomických důvodů uhlí hnědé, o tom, jak elektrárna dosahuje snížení emisí a že v důsledku vysoké ceny emisních povolenek se elektrárně nevyplatí v období nízké ceny elektrické energie o víkendu elektřinu vyrábět.

Následovala výkladem provázená prohlídka výrobní haly s instalovanými turbogenerátory a kondenzátory, umístěnými pod turbínami. Z rozmístění strojů bylo patrné blokové uspořádání. První, již trvale odstavený, blok je v současnosti prakticky kompletně demontován, na ostatních probíhaly udržovací práce a příprava uvedení dvou bloků do provozu po víkendové odstávce. Následovala prohlídka velínu dvou výrobních bloků č. 3 a č. 4, kde se na operátorských stolech nacházela vždy dvě pracoviště pro každý blok (operátor turbíny a operátor kotle), vybavené několika monitory pro každé pracoviště. Studenti byli informování o rozsahu možné regulace bloků (100-200 MW), rychlosti (4MW/min.) a způsobu regulace, o chování turbíny v ostrovním a síťovém režimu apod.

Prohlídka dále pokračovala kolem zavěšených parních kotlů na střechu výrobního bloku ve výšce cca 60 m nad zemí. Ze střechy bylo možné vidět okolní technologii, tj. vývodovou rozvodnu 110kV a chladiče na straně generátorů a technologii zavážení a skládkování paliva a technologické bloky denitrifikace, elektrostatického odlučování popílku a odsíření na straně kotlů.

Závěr prohlídky byl zpět v kotelně u uhelných mlýnů, připravujících uhelný prášek vhodný pro spalování v kotli. V prostoru kotelny byla všudypřítomná vrstva prachu, jak už to v těžkých provozech bývá, znatelně větší než v relativně čistém provozu strojovny.

Ing. Petr Poloch

Kde nás najdete

Kontakt

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky

Kratochvílova 7/1490,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

  596 118 465, 596 118 466, 596 127 364
(s možností volby)

spsei@po-msk.cz

Další kontakty

Vyhledat...